Kvalitet & miljö

 

Vi fastställer alltid kvalitetsmål och miljömål med våra kunder. Vi utför alltid våra uppdrag utifrån att åstadkomma minsta miljöpåverkan. Vi väljer produkter som ur miljösynpunkt är bäst anpassade för varje projekt.

 

Vi är från augusti 2011 certifierade i kvalitet enligt ISO 9001 och i miljö enligt ISO 14001.

 

ISO 9001 Stockholm ››

ISO 14001 Stockholm ››

ISO 9001 Västerås ››

ISO 14001 Västerås ››

 

 

Policy

 Vi levererar måleritjänster med hög servicegrad i båda små och stora projekt.

Vi uppnår hög kvalitet genom att ständigt utbilda och utveckla våra skickliga hantverkare.

 

Vårt miljöarbete sker genom att ständigt välja de minst miljöbelastande lösningarna och att i alla lägen följa lagstiftning och branschregler.

 

Vår tydliga dialog med både kunder och medarbetare har till följd att vi levererar rätt kvalitet och miljöanpassade lösningar vid alla situationer.

 

 Stockholm 08 – 505 911 00     |     Västerås  021 – 12 22 70    |     Malmö 040-19 00 40

Copyright © Larsson Örnmark Målerifirma AB. Alla rättigheter reserverade. Producerad av IN VISION

 Stockholm 08 – 505 911 00     |     Västerås  021 – 12 22 70    |     Malmö 040-19 00 40

 Stockholm 08 – 505 911 00

Västerås  021 – 12 22 70

Malmö 040-19 00 40

Copyright © Larsson Örnmark Målerifirma AB. Alla rättigheter reserverade. Producerad av IN VISION