Affärsidé


Lennart Örnmarks Målerifirma i Malmö erbjuder ett komplett utbud

av måleritjänster för offentliga byggnader, affärslokaler, industrifastigheter och bostäder.

 

Vi erbjuder ett brett urval av material från ledande leverantörer.

 

Våra tjänster kännetecknas av rätt kvalitet, ett tydligt miljöansvar och omsorg om våra kunder och medarbetares arbetsmiljö.

 

Vi lämnar en förväntad produkt som är rätt från början, till rätt pris, där kunden och vi som företag är nöjda.

 

Vi utför följande tjänster

 

  • General- och totalentreprenader
  • Traditionellt måleriarbete
  • Dekorationsarbeten
  • Nybyggnadsprojekt
  • Utvändig målning
  • Fönsterunderhåll
  • Färgsättningstjänster

 

 

Lennart Örnmarks Målerifirma i Malmö  |  Stenyxegatan 21, lokal O  |  213 76 MALMÖ  |  040-19 00 40  |  info@ornmarksmaleri.se

Copyright © Larsson Örnmark Målerifirma AB. Alla rättigheter reserverade. Producerad av IN VISION

Lennart Örnmarks Målerifirma i Malmö  |  Stenyxegatan 21, lokal O  |  213 76 MALMÖ

040-19 00 40  |  info@ornmarksmaleri.se

Lennart Örnmarks Målerifirma i Malmö

Stenyxegatan 21, lokal O, 213 76 MALMÖ

040-19 00 40
info@ornmarksmaleri.se