Våra tjänster

 

Vi har en unik bredd och utför måleritjänster inom

 

  • Traditionellt måleri
  • Kulturbevarande arbeten
  • Konservatorstjänster
  • Dekorationsmåleri
  • Nybyggnadsmåleri
  • Rationell servicemålning

 

Med 60 års erfarenhet har vi god kompetens inom alla typer av uppdrag. Våra målare, byggnadsantikvarie och konservatorer är alla skickliga hantverkare med goda kunskaper inom tidstypiskt måleri och med känsla för estetik och form. Vi behärskar både kulturhistoria och nutid.

 

Bland våra uppdragsgivare finns allt från statliga myndigheter och verk, större och mindre företag, privatpersoner, bostadsrättsföreningar, församlingar och stiftelser. Vi utför general- och totalentreprenader inom renovering, om- och tillbyggnad och nybyggnad.

 

Larsson Örnmark Målerifirma AB  |  Retortgatan 6, Box 1141  |  721 28 VÄSTERÅS  |  021 – 12 22 70  |  le.kullberg@larsson-ornmark.se

Copyright © Larsson Örnmark Målerifirma AB. Alla rättigheter reserverade. Producerad av IN VISION

Larsson Örnmark Målerifirma AB  |  Retortgatan 6, Box 1141  |  721 28 VÄSTERÅS

021 – 12 22 70  |  le.kullberg@larsson-ornmark.se

Larsson Örnmark Målerifirma AB

Retortgatan 6, Box 1141  |  721 28 VÄSTERÅS
021 – 12 22 70

 le.kullberg@larsson-ornmark.se

Copyright © Larsson Örnmark Målerifirma AB. Alla rättigheter reserverade. Producerad av IN VISION