Dekorationsmålning

På Larsson Örnmark målerifirma AB kan vi måleri

– oavsett om det är dekorationsmåleri, fönstermålning eller större och mer omfattande måleriarbeten som fasadmålning eller vid renovering. Letar du efter någon som kan dekorera eller smycka ditt hus eller annan byggnad kan du kontakta oss. Vi kan erbjuda kreativt dekorationsmåleri i Stockholm för en rad olika ändamål. Förutom dekorationsmåleri i Stockholm kan vi även erbjuda dekorationsmåleri i Malmö och dekorationsmåleri i Västerås, samt en hel rad andra tjänster inom renovering och målning, till exempel fönsterrenovering och både mindre och större måleriarbeten. Vi är ett av de måleriföretagen som du kan vända dig till oavsett hur stort eller omfattande det arbete du behöver ha utfört är. Vi kan även utföra arbeten inom konservering och byggnadsvård, tack vare vår långa erfarenhet och vår breda kompetens och kunskap. Vi arbetar ofta med offentliga byggnader och större fastigheter som till exempel kommersiella lokaler eller större bostadshus, vilket gör att vi har erfarenhet av både stora och mer krävande jobb..

Vi återställer både äldre hus till ursprungligt skick och åtar oss måleriarbeten som till exempel dekorationsmåleri på nybyggda hus. Oavsett om det är en äldre byggnad som ska målas eller en nyare så strävar vi alltid efter att utföra ett arbete som ligger i linje med husets övriga utseende. Vi arbetar dessutom med hållbarhet så att du som kund ska kunna känna dig trygg med att du gjort ett val av målerifirma som tar hänsyn till både miljö och människa.

Dekorationsmåleri i Stockholm och i andra städer

När du får hjälp av oss med dekorationsmåleri kan du alltid vara säker på att våra målare har de hantverkskunskaper som krävs för att det ska bli rätt typ av måleri för just din byggnad. När äldre hus ska målas är det viktigt att ha kännedom om och en känsla för husets speciella utseende för att målningen ska passa väl in i husets estetik. Eftersom vi även har konservatorer och byggnadsantikvarier bland våra anställda så kan vi ofta hjälpa er med en helhetslösning kring ditt hus. Vi utför en lång rad kulturbevarande arbeten, med respekt för husets speciella identitet och tidstypiska utseende, något som även är viktigt vid dekorationsmåleri. För att det dekorationsmåleri som utförs ska kännas naturligt på den byggnad där det görs är det viktigt med en målare som har en känsla för hur huset eller byggnaden kan göras vackrare, på ett sätt som inte förstör dess unika utseende, och att detta görs på ett så tidstypiskt sätt som möjligt. Eftersom vi har över 70 års erfarenhet av branschen och har arbetat både med privatpersoner, statliga myndigheter, företag och annan offentlig verksamhet, så har vi idag ett brett utbud av tjänster inom målning, renovering och byggnadsvård, där vi alltid kan hjälpa till att ta ett helhetsgrepp för att du som kund ska få den kompetens och den kunskap som krävs för just din byggnad. Kontakta oss på Larsson Örnmark när du behöver hjälp med måleriarbeten, både vid nybyggnation och vid renovering eller konservering av äldre hus och byggnader.