Renovering & nybyggnadsmålning

Renovering och målning

Larsson Örnmark Målerifirma AB utför alla slags arbeten inom renovering; målning, trapphusmålning, fönsterrenovering och mycket annat. Vi utför också dekorationsmåleri i samband med renovering och målning. För fönsterrenovering i Stockholm är vi dessutom det självklara valet för dig som värdesätter kvalitet, service och hållbarhet. När en byggnad ska genomgå en renovering, är målning alltid en naturlig del i arbetet, och det är viktigt att denna håller lika hög kvalitet som resten av renoveringen – det gäller både i nyare och äldre byggnader där hänsyn måste tas till husets unika förutsättningar. Vi erbjuder en rad olika typer av arbeten inom målning och renovering, och kan ofta hjälpa er med helhetslösningar för hela din byggnads behov av målning. Oavsett om det är ett äldre hus med kulturhistoriskt värde som behöver bevaras, eller ett nyare hus som behöver fräschas upp, är det viktigt med rätt kompetens för arbetet. Att renovera fönster är ofta något som behöver utföras med jämna mellanrum för att skydda huset och hålla det i bra skick. Välj då en målerifirma som har erfarenhet av alla typer av måleri- och renoveringsarbete, och som dessutom har bred kompetens och erfarenhet inom målning, konservatorsarbete och kulturbevarande arbeten för byggnader.

Vi utför alla våra arbeten med omsorg om husets unika utseende och behov, och kan med hjälp av våra konservatorer och byggnadsantikvarier även ta oss an arbeten som gäller äldre byggnader och få dem att bli lika vackra som nya, med hänsyn till det tidstypiska utseendet. I fokus för allt vi gör är omsorgen om miljö, medarbetare och kunder och vi strävar alltid efter att utföra arbeten på ett hållbart och punktligt sätt samtidigt som alla aktuella regler och förordningar på området följs. Vi arbetar dessutom med kvalitetsmaterial som vi känner till väldigt väl och resultatet håller därför alltid hög kvalitet. Kontakta oss på Larsson Örnmark för att få veta mer om de tjänster vi kan erbjuda inom målning, byggnadsvård och renoveringsarbeten.

Renovering och målning i Stockholm och i andra städer

När ni behöver hjälp med renovering och målning i Stockholm är vi ett självklart val, men även när det gäller renovering och målning i Malmö kan vi utföra arbeten av samma höga kvalitet. Är du i behov av målning eller renovering i Västerås kan vi även där erbjuda samma breda utbud av måleritjänster. Vi strävar alltid efter att erbjuda våra kunder kvalitet och samtidigt arbeta på ett hållbart sätt när det gäller både vår miljö och våra medarbetare. Eftersom vi har över 70 års erfarenhet av branschen anlitas vi ofta av privata fastighetsägare, offentlig verksamhet och företag för att utföra måleri, renovering, byggnadskonservering, renovering av fönster och mycket annat, både när det gäller nybyggda hus och äldre hus som behöver restaureras eller rustas upp. Renovering och målning av större byggnader eller större omfattning kräver erfarenhet, flexibilitet och kompetens för att kunden ska bli nöjd. Med vår långa erfarenhet och breda kompetens kan vi också vara flexibla och erbjuda er som kunder den kvalitet och den service som krävs för just det arbete ni behöver ha utfört. Vårt yrkeskunnande och vår omsorg om både våra egna medarbetare och våra kunder, gör att Larsson Örnmark blir det självklara valet vid alla typer av måleriarbeten och arbeten med renovering. Vi utför alla typer av måleritjänster med samma höga kvalitet och omsorg om både miljö och kundnöjdhet. Efter många år i branschen och erfarenhet av arbeten av alla storlekar vågar vi säga att vi kan tillmötesgå alla era behov när det gäller måleri och måleriarbete. Kontakta oss för rådgivning och information kring hur vi kan hjälpa er att skräddarsy en lösning som passar just er och er byggnad med avseende på ålder, material och omfattning.